Política de privacidade

En cumprimento do establecido en o Regulamento Xeral de Protección de Datos ( GDPR polas súas siglas en inglés) da Unión Europea, informámoslle que o enchemento de calquera formulario existente no sitio web www.oolongandgreen.com e/ou www.o-g.com ou a remisión dun correo electrónico a calquera das nosas caixas de correos implica a aceptación desta política de privacidade, así como a autorización a Atlántico de Infusións, SLU para que trate os datos persoais que nos facilite, que serán incorporados ao ficheiro, titularidade de Atlántico de Infusións SLU, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Registro y compras.

Os datos dos Clientes proporcionados nos formularios de rexistro e compra, serán utilizados de acordo co establecido pola lexislación de protección de datos, por Atlantico de Infusións SLU, para ofrecerlle os servizos de subscrición e compra dos produtos ofrecidos a través da web, así como para o envío de información relacionada coa actividade de Atlántico de Infusións- SLU, amparándose o responsable do tratamento no consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario e ao marcar a casa aceptando a Política de Privacidade ou marcando a casa de aceptación para o envío de información comercial. Os seus datos de carácter persoal serán tratados mentres se manteña a relación contractual co cliente, mentres este non exercite a supresión ou oposición aos seus datos e mentres persistan as obrigacións legais que en materia fiscal afecten a Atlántico de Infusións SLU.
Pola mera visita á Web, os Usuarios non facilitan información persoal algunha nin queda obrigado a facilitala.

Contacto e dúbidas.

De acordo co establecido pola lexislación de protección de datos, informámoslle de que os datos de carácter persoal proporcionados no formulario de contacto e/ou dúbidas serán tratados por Atlántico de Infusións SLU para atender as súas consultas como usuario, así como para o envío de información relacionada coa actividade de Atlántico de Infusións SLU ou Oolong& amp;Green, amparándose Atlántico de Infusións SLU no consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario e ao marcar a casa aceptando a Política de Privacidade e ao marcar a casa de aceptación para o envío de información comercial. Os seus datos de carácter persoal serán tratados durante o tempo estritamente necesario para atender á súa solicitude.

Newsletter

De acordo co establecido pola lexislación de protección de datos, informámoslle de que os datos de carácter persoal proporcionados para o envío da Newsletter serán tratados por Atlántico de Infusións S. L.U. para enviarlle información relacionada coa actividade de Atlántico de Infusións SLU e de Oolong& amp;Green amparándose este último no consentimento do interesado, ao encher e enviar o formulario e ao marcar a casa aceptando as condicións de uso. Os seus datos de carácter persoal serán conservados ata que cancele a súa subscrición á Newsletter de Atlántico de Infusións S. L.U. e   Oolong& amp;Green.

Respecto de todos os tratamentos

Comunicación de datos a terceiros Non se cederán datos a terceiros salvo obrigación legal. Con todo, é posible que, para a correcta prestación dos servizos, Atlántico de Infusións S. L.U. deba comunicar determinados datos persoais a terceiros que lle presten servizos, exclusivamente para o correcto funcionamento da empresa. En calquera caso, estas comunicacións de datos que poderían realizarse, faranse como encargo de tratamento por parte dos devanditos terceiros, para a prestación de servizos a Atlántico de Infusións S. L.U., por exemplo para a prestación de servizos de mensaxería, envío da newsletter e/ou asesoramento fiscal Atlántico de Infusións S. L.U. poderá contratar con terceiros expertos a prestación do servizo, o que implicará o acceso por parte do terceiro á información de carácter persoal ou no caso de que Atlántico de Infusións S. L.U. contrate os servizos de aloxamento de aloxamento cun terceiro. Neste sentido, Atlántico de Infusións S. L.U. contará cos correspondentes contratos de encarga de tratamento cos terceiros que traten ou accedan aos datos de carácter persoal de Atlántico de Infusións S. L.U., en cumprimento dos establecido na normativa de Protección de Datos.
Exercicio de dereito. Igualmente informámoslle que conta cos dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidad, respecto dos seus datos de carácter persoal, así como coa posibilidade de revogar o seu consentimento, podéndoos exercitar remitindo un correo electrónico a hola@oolongandgreen.com. A petición deberá incluír nome, apelidos, dirección, dereito que desexa solicitar e contido da súa petición. Finalmente, especialmente cando Vostede non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, ten dereito a presentar reclamación ante a autoridade nacional de control, a estes efectos debe dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos.
Mantemento dos datos. O interesado comprométese a manter os datos proporcionados a Atlántico de Infusións S. L.U. debidamente actualizados. O interesado será responsable dos danos e prexuízos que Atlántico de Infusións S. L.U. ou terceiros puidesen sufrir como consecuencia da falta de veracidade, inexactitud, falta de vixencia e autenticidade dos datos facilitados.
Uso de cookies. Pique aquí para obter información sobre o uso de cookies.
Seguridade dos datos. Atlántico de Infusións S. L.U. ten implementados nos seus centros de traballo, locais, sistemas, infraestruturas de comunicacións, etc., as medidas de seguridade que a normativa de Protección de Datos de carácter persoal require. Tamén adoptou as medidas lóxicas, físicas, organizativas, contractuais, etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, a destrución, a modificación, a reprodución, a divulgación, a transmisión ou a reutilización dos mesmos. A pesar diso, sempre que proporcione información persoal na rede, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala. Aínda que en Atlántico de Infusións S. L.U. esforzámonos por protexer a información persoal e a súa privacidade non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede e baixo a súa responsabilidade.
Vixencia e modificación da política de privacidade. A Política de Privacidade establecida por Atlántico de Infusións S. L.U. está en vigor desde a data da súa publicación en»os sitios Webs» correspondentes; o usuario pode arquivala e/ou reproducila. Atlántico de Infusións S. L.U. está facultado para modificar a súa Política de Privacidade, poñéndoo en coñecemento do usuario.